LÁ PHIẾU TA BẦU

LÁ PHIẾU TA BẦU

                                               

Rộn ràng biết mấy hôm nay

Ta cầm lá phiếu trên tay đi bầu

Góp cho non nước mạnh giầu

Ghi lòng làm tốt yêu cầu đặt ra

Những người đức độ, tài ba

Vì dân phục vụ, thiết tha bầu vào

Giờ đây phấn khởi, tự hào

Kĩ càng xem xét thế nào với ta

Như vườn nở rộ trăm hoa

Từng bông mình lựa toả ra sắc mầu

Dẫu rằng đi đến những đâu

Nhớ ngày hội lớn rủ nhau tìm về

Cho dù công việc bộn bề

Vẫn đi bầu cử chẳng hề đơn sai

Đắp bồi non nước ngày mai

Chính từ lá phiếu cho ai ta bầu!

 

 BẦU CỬ

                                                    

Cùng đi bầu cử hôm nay

Nâng niu lá phiếu tự tay ta bầu

Mong cho non nước đẹp giầu

Phải cần đạt được yêu cầu ai ơi

Nghĩa tình biết mấy đầy vơi

Vui sao lá phiếu đến nơi dân làng

Mà lòng xúc động, rộn ràng

Bầu ai xứng đáng nên càng đắn đo

Tìm người tài đức chăm lo

Công tác xã hội sao cho chu toàn

Khó khăn dẫu gặp vô vàn

Vì dân phục vụ như đàn chung dây

Quê hương góp sức dựng xây

Cũng từ lá phiếu giờ đây ta bầu!

 

     TA ĐI BẦU CỬ

                                                   

Tháng năm rực rỡ cờ hoa

Cùng nhau bầu cử gần xa rộn  ràng

Đó đây phường phố, xóm làng

Niềm tin "chọn mặt gửi vàng" ước ao

Bây giờ xúc động dâng trào

Tay cầm lá phiếu nặng bao nghĩa tình

Lòng vui trong mỗi gia đình

Lợi quyền, nghĩa vụ với mình đề cao

Đắn đo, cân nhắc làm sao

Bầu người tài đức lớn lao góp phần

Tiếp thu ý kiến của dân

Luôn đi sâu sát nơi gần, chốn xa

Tiếng nói đại diện nêu ra

Yêu cầu đáp ứng cho ta được nhiều

Như gió nâng bổng cánh diều

Từ trong lá phiếu thoả điều ước mơ!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25088','l3avn506d2dqer8vptbnblq3i3','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-23 17:01:17','/a301117/la-phieu-ta-bau.html')