Theo dòng thời sự

CHẤT THẢI XẢ BỪA

 

Chất thải xả xuống hồ ao

Chưa qua "xử lý" mà sao làm liều

Gây nên tác hại đã nhiều

Cá tôm chết sạch nổi phều bốc hơi

Nước đen đặc quá mình ơi

Khắp vùng ô nhiễm biết rời đến đâu

Cũng đành sống vậy bấy lâu

Ngửi mùi nồng nặc lo âu bệnh vào

Cạnh bên có khốn không nào

Đêm ngày cứ thế đồng bào đã gay

Được việc rồi họ phủi tay

Dẫu ai chịu nỗi đắng cay mặc đời

Bà con kiến nghị nhiều rồi

Phớt lờ, quay mặt mới tồi làm sao

Môi trường lại chẳng đề cao

Để mà tai họa với bao người làng

Vi phạm Luật quá rõ ràng

Nếu không xử lý sẽ càng khổ dân!

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25088','9d4bl4u88r5v6koi0ihiif9jp4','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-23 17:01:07','/a301358/theo-dong-thoi-su.html')