Mắt thấy tai nghe

Ô NHIỄM NƯỚC SÔNG

 

Chất thải xả bừa thấy khó thông

Chưa qua xử lý hại nhau không

Công trình rác ngập từ đầu lạch

Nhà máy dầu tràn đến cuối sông

Đã lắm tôm nuôi toi dưới nước

Lại nhiều cá thả chết trong lồng

Môi trường ô nhiễm gây tai họa

Ngăn chặn kịp thời hỡi các ông!

 

NGỘ ĐỘC THỨC ĂN

 

Ngày nay ăn uống hãi làm sao

Cấp cứu nhiều ca chẳng ít nào

Thịt tẩm phụ gia từng ngộ độc

Rau phun hóa chất đã nôn nao

Chân gà ủng rữa còn làm lại

Tim lợn thối tha vẫn nhập vào

Hoa mắt vì tiền quân thất đức

An toàn thực phẩm có đề cao?

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25088','7o3db8plt1uoh26i1ipi23gb81','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-23 17:00:29','/a301814/mat-thay-tai-nghe-13.html')