Chuyện lớn chuyện nhỏ

Ô NHIỄM HỒ AO

 

Vứt nhiều rác bẩn xuống hồ ao

Bệnh tật chuốc rồi hại biết bao

Trôi nổi đống to ruồi đậu đến

Lững lờ gói nhỏ muỗi bay vào

Tanh hôi nước đuc từ khi đấy

Nồng nặc bùn đen tới lúc nào

Chính ở nơi đây từng cá lượn

Mà giờ ô nhiễm tiếc làm sao!

 

CŨNG VÌ MA TÚY

 

Ma túy bám vào chẳng dứt ra

Cho nên mới khổ cháu con ta

Đường tầu hút hít ra đau đớn

Góc phố chích tiêm hóa xót xa

Thể xác gầy còm trông tựa quỷ

Thân hình tiều tụy ngó như ma

Đời đang ngời tỏ thành tăm tối

Bao đứa đâu còn rộn tiếng ca!