Chuyện lớn chuyện nhỏ

KÊ KHAI TÀI SẢN

 

Tài sản quan chức kê khai

Nhưng mà tìm được ra ai tham nào

Quỹ công họ mãi khoét đào

Thấy động phân tán gửi vào đó đây

Vàng ròng tính đến ngàn cây

Sang tên đất cát, lầu Tây mấy tòa

Trắng đen như vậy bằng hòa

Làm sao thấy được để mà tịch thu

Phải chăng còn cứ tù mù

Bởi quay như cái đèn cù mà thôi

Chắn che kín mít cả rồi

Tiền chùa càng mõi khó lôi ra ghè

Dưới trên cấu kết thành bè

Kê khai cho rõ nhằm nhè chi đâu

Việc này nói suốt từ lâu

Đưa ra truy tố "mọt sâu" dễ nào!