Mắt thấy tai nghe

CHẤT THẢI XẢ BỪA

 

Chất thải tuồn xuống hồ ao

Chưa qua xử lý gây bao hãi hùng

Ô nhiễm khắp cả một vùng

Cá tôm chết sạch vô cùng là gay

Hỏi ông chủ quản có hay

Dân làng đã phải đêm ngày lo âu

Nước ra đen đặc đục ngầu

Bốc mùi hôi hám từ lâu vẫn còn

Khổ sao với những bà con

Sống ngay ở đấy héo hon cả rồi

Kêu hoài lại cứ buông trôi

Để cho khốn khổ quê tôi thế này

Ngày đầu cam kết đến hay

Nào là giữ sạch mà nay đâu ngờ

Được việc rồi họ làm ngơ

Xả ra độc hại bao giờ thôi đây?

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25088','iu2lbbm32kvus102k6j414itg4','0','Guest','0','54.198.126.110','2018-08-21 07:05:49','/a302089/mat-thay-tai-nghe-16.html')