Mắt thấy tai nghe

SINH NHẬT BỌN CHOAI

 

Sinh nhật cái kiểu chi đây

Bao nhiêu bia ngoại, rượu Tây nốc vào

Bốc lên nhảy nhót gầm gào

Thông đêm, suốt sáng khác nào lũ điên

Tưởng rằng thế mới lên Tiên

Chàng, nàng lại cứ ngang nhiên hít hà

Khổ cho người ở cạnh nhà

Những nghe nhạc rống sao mà điếc tai

Quay cuồng, dậm giật ra oai

Sướng quá rửng mỡ dở bài chơi ngông

Mẹ cha chúng có biết không

Sinh nhật làm bậy cứ trông mà buồn.

 

GIA SƯ XIN CHỊU

 

Đã bao nhiêu những gia sư

Gặp nhà giầu đấy con hư vô cùng

Nhiều khi nó nổi cơn khùng

Đang học hỗn láo đùng đùng bỏ đi

Miếng cơm, manh áo phải chi

Tức cũng cố chịu lắm khi điên người

Đã ngu dốt, lại chây lười

Cậy nhà nhiều của chơi bời hư thân

Khô hầu, rát cổ bao lần

Đầu vẫn tăm tối chẳng dần sáng ra

Xin vái con ông cháu cha

Thù lao đến mấy cùng là chuồn thôi!

Nghi Huyen

gop y tho

nen viet:Con ong chau ba..

Lê Trường Hưởng

Con hư tại,,,Cha

Cha mải mê lo cái...ghế ngồi

Con không dậy dỗ đã buông lơi

Có quyền bố vét cho đầy túi

Nứt đố nên trai thác loạn thôi!