Chuyện lớn chuyện nhỏ

HÀNG RỞM BUNG RA

 

Thị trường hàng rởm bung ra

Nhập nhằng đen trắng gần xa tràn đầy

Rượu mình lại dán mác Tây

Người mua đâu biết dở, hay thế nào

Nước ngọt chai cứ đóng vào

Chưa qua kiểm dịch  ầm ào bán ra

Uống rồi "Tào tháo" đuổi ta

Phải chăng cấp cứu gần xa nhiều rồi

Quảng cáo bánh kẹo hết lời

Dẫu nay quá hạn vẫn mời khách mua

Bao nhiều đồ rởm chạy đua

Tung ra đây đó khổ chưa người dùng

Tham tiền nào có ngại ngùng

Gây nên tác hại vô cùng gớm sao

Chất lượng hàng phải đề cao

Quản lý cho chặt ước ao mọi người!