Nét đẹp quê mình

BỒNG BỀNH BÈO TRÔI

 

Từng đám bèo tây trải hạ đông

Theo con nước ấy cứ bềnh bồng

Luôn xanh sắc lá dù mưa nắng

Mãi tím màu hoa dẫu bão giông

Sáng đến lửng lơ nơi cửa lạch

Đêm về trôi dạt chốn mom sông

Đã qua bao dặm thân chìm nổi

Mà vẫn lững lừ vượt cạn, nông.

 

VIỆT NAM HƯƠNG SẮC

 

Sắc hương tạp chí mãi luôn ngời

Tô điểm càng thêm đẹp tuyệt vời

Dáng dấp bon sai tươi mỗi chữ

Bóng hình cây cối thắm từng lời

Câu thơ bừng dậy hòa mây gió

Tấm ảnh sáng lên quyện đất trời

Một cuốn sách hay về khắp nẻo

Mang bao nét đẹp thấm tình đời!