Mắt thấy tai nghe

Ô NHIỄM HỒ AO

 

Vứt nhiều rác bẩn xuống hồ ao

Bệnh chuốc vào rồi khổ biết bao

Trôi nổi đống to ruồi đậu đến

Lững lờ gói nhỏ muỗi bay vào

Tanh hôi nước đục từ khi đấy

Nồng nặc bùn đen đến lúc nào

Xưa ở nơi đây nhiều cá lượn

Mà nay ô nhiễm tiếc làm sao!

 

CHẠY CHỨC VỚI QUYỀN

 

Muốn được việc ngay phải đút tiền

Đã từng nhiều Vị  vẫn ngang nhiên

Nếu không "ghế" ấy mau rơi xuống

Mà có " ngôi" này chóng ngóc lên

Bởi bạc thằng kia người hóa ngợm

Nhờ tiền đứa đấy quỷ thành tiên

Chạy quyền làm Sếp sao mà lắm

Đô chúng đưa tay chức nhận liền!