Mắt thấy tai nghe

HÃY CỨU LẤY SÔNG

 

Chất độc xả bừa cả xuống sông

Chưa qua xử lý bẩn dòng sông

Công trình rác ngập từ đầu lạch

Nhà máy dầu tràn đến cuối sông

Từng lắm cáy cua toi dưới lạch

Lại nhiều tôm cá chết trên sông

Môi trường ô nhiễm gây tai họa

Hãy chặn kịp thời cứu lấy sông!

 

LOÀI CHUỘT KHOÉT ĐÀO

 

Chuột nọ khoét đào chửa có thôi

Chuột này nòi giống vẫn sinh sôi

Chuột đồng ngô lúa bao lần cắn

Chuột cống áo quần lắm bận lôi

Chuột nhắt móc moi nên bẩn thỉu

Chuột chù chui rúc mới tanh hôi

Chuột sa chĩnh gạo mau trừ khử

Chuột hết sạch rồi của chắc dôi!

Nguyên Lịch

Gửi Lính Sinh Viên

Cám ơn Lính Sinh Viên đã vào thăm nhà!

Gần như bài nào khi đã lên trang của bạn, tôi cũng vào xem đều cảm thấy rất hay và gần gũi lắm.

Chúc cho bài viết của tác giả luôn mãi hay như đã lâu nay gắn liền với người lính qua cuộc trường chinh mà gan dạ anh hùng, một thời để nhớ ấy.

 

Nguyễn Ngọc Lịch

Cám ơn!

Chân thành cảm ơn anh Đào Nguyên Lịch (người cùng tên với admin blog Lính Sinh Viên) đã comment bài thơ hay và ý nghĩa cho các đồng đội blog LSV:

THƠ VÀ RƯỢU

Thơ rượu cùng say đến ngẩn ngơ

Ngỡ mình đang sống ở trong mơ

...

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa với anh Đào Nguyên Lịch

MAU CỨU LẤY LẠCH CÙNGSÔNG!

 

Xả bừa rác thải xuống lòng sông

Chất độc còn nguyên lắng đáy sông

Tràn ngập bẩn nhơ ngoài các lạch

Dâng lên ô uế ở dòng sông

Vuông tôm nhờ nước từ trên lạch

Bè cá cậy triều ở dưới sông

Chết trắng từ sông ra đến lạch

Mau mau cứu lấy lạch cùng  sông!

 

DIỆT CHUỘT!

 ( Bát vị vận “ôi” )

Chuột đầu đen khoét mãi không thôi

Chuột phá phách nay vẫn sục sôi

Chuột lớn kho to chăm…lặn lội

Chuột con thùng bé chịu…thăm lôi

Chuột đàn mồi xé đâu chê,,,thối

Chuột nhóm phần chia chẳng bảo… hôi

Chuột trẻ Chuột già gây lắm tội

Chuột mau diệt sạch chẳng cho dôi!


Lê Trường Hưởng