Nét đẹp quê mình

NÉT XƯA LÀNG CỔ

 

Phải đây chim đậu đất lành

Thủ công đất Cổ, học hành làng Am

Từ xưa nhiều Vị làm quan

Ngời lên văn hiến chứa chan ân tình

Xa xăm có cụ Trạng Trình

Bắc cầu phiến đá dáng hình như thơ

Có chăng truyền thống bao giờ

Mà trai nghiên bút ước mơ thành tài

Say mê đèn sách hôm mai

Bao người đỗ đạt miệt mài bõ công

Cùng bao cô gái má hồng

Đường xa gánh gạo cho chồng đi thi

Để rồi võng lọng vinh quy

Em ngừng tay dệt mà đi đón chàng

Ở trong vuông vải mịn mang

Dệt từ nghĩa xóm, tình làng mà ra

Dường bâu đem bán chợ xa

Bút nghiên chàng góp lời ca cho đời

Qua bao vật đổi, sao dời

Vẫn là khoa bảng tuyệt vời bấy lâu

Để rồi truyền tụng cái câu

"Gà tò lợn tó" chẳng đâu quên mình

Cây đa, bến nước, mái đình

Người đông, đất chật nặng tình ai ơi

Ngàn đời sau nhớ tiếng thoi

Quyện vào trang sách cho tôi tìm về!