Mắt thấy tai nghe

NGỘ ĐỘC THỨC ĂN

 

Thức ăn nhiễm độc khắp gần xa

Cấp cứu xem chừng đã khối ca

Tẩy rửa thối tha nhiều ruột lợn

Tẩm pha nồng nặc lắm chân gà

Mê tiền hoa mắt từng lừa bạn

Hám bạc cạn lòng những hại ta

Tác hại gây nên ghê gớm quá

Bọn này Pháp luật sớm lôi ra!

 

SAO KHÔNG SỚM DẸP

 

Làng quê yên ả chẳng còn đâu

Tệ nạn tràn vào những bấy lâu

Hút hút lắm thằng từ sáng sớm

Bạc bài nhiều kẻ đến đêm thâu

Mại dâm chốn đấy coi mà ngán

Trộm cắp nơi đây thấy lại sầu

Ông Xã nhà mình rằng có biết

Sao không sớm dẹp khỏi lo âu?