Mắt thấy tai nghe

ĐÁM XÁ Ở LÀNG

 

Mới chết này, chửa nhập áo quan

Không ngờ dao thớt cũng râm ran

Ông kia ngây ngất ăn cùng uống

Bà nọ não nùng khóc với than

Khách khứa lu bù say rượu thịt

Chủ nhà cuống quýt rối ruột gan

Trăm mâm rồi đấy mà chưa vãn

Đám xá linh đình mãi chửa tan!

 

CHẶN KẺ PHÁ ĐÊ

 

Bão lụt phải chăng sắp đến gần

Nhìn con đê ấy ngán muôn phần

Xây nhà cát nạo không đo đắn

Làm gạch đất moi khỏi ngại ngần

Để nước cuốn trôi từng lắm bận

Cho bờ sạt lở những nhiều lần

Ngang nhiên cứ thế gây tai họa

Ngăn chặn ngay đi việc rất cần!