Nét đẹp quê mình

GIAO LƯU QUAN HỌ

Đã từng tha thiết dân ca

Người yêu Quan họ quê ta Hải Phòng

Nghe sao thấm tận đáy lòng

Bắc Ninh nay đến ước mong thỏa rồi

Trào lên xúc động bồi hồi

Liền anh, liền chị cùng tôi sum vầy

Bổng trầm làn điệu dâng đầy

Một ngày gặp gỡ nghĩa dầy, tình sâu

Giao lưu gửi gắm từng câu

Chứa chan ý đẹp bấy lâu cùng mình

Nơi đây vẫn nét thanh bình

Có lời ca mãi thắm tình quê hương

Dạt dào làn điệu yêu thương

Cho lòng ai cứ vấn vương chốn này

Để người đất cảng hôm nay

Hòa cùng Kinh Bắc mà say câu hò!