Nét đẹp quê mình

EM GÁI LÀNG HOA

 

Say ngắm hoa vườn rực rỡ bông

Quê mình giầu đẹp bởi nhà nông

Tay phồng cuốc xới khi nồng hạ

Chân lấm vun trồng lúc giá đông

Mải miết bón chăm cho thắm cúc

Siêng năng tưới tắm để tươi hồng

Đáng yêu em gái Đằng Giang ấy

Mưa nắng dãi dầu vẫn gắng công.

 

CÁI THÚ CHĂM CÂY

 

Vườn nhà cây cảnh ngắm mà say

Hàng chục năm rồi vẫn thấy hay

Gió cuốn bao phen cành khó gẫy

Mưa tuôn lắm bận gốc khôn lay

Xới vun chăm chỉ mình chung sức

Uốn tỉa chuyên cần bạn góp tay

Làm đẹp cho đời luôn gắng sức

Dẫu rằng nắng đổ với mưa bay.