Mắt thấy tai nghe

NƯỚC SÔNG Ô NHIỄM

 

Rác bẩn thải bừa thấy khó thông

Gây bao độc hại có buồn không

Cá nuôi từng ngoẻo cho hao sức

Tôm thả những tèo để tốn công

Chất đấy tuôn ra từng thối ủng

Thứ này xả xuống đã tanh nồng

Môi trường ô nhiễm gây tai họa

Ngăn chặn kịp thời hỡi các ông!

 

ĐÂU CÒN NÉT XƯA

 

Nét cũ, cảnh xưa khó thấy rồi

Bởi đô thị hóa xóm làng thôi

Đầm sâu đã lấp đau lòng bạn

Sân rộng những đào xót dạ tôi

Đâu chốn ông già ra đấy tắm

Nào nơi con trẻ đến đây chơi

Bê tông, cốt sắt thay vào đấy

Tiếc lắm thuở nào các bác ơi!