Nét đẹp quê mình

SÁNG RA NGẮM CẢNH

 

Dạo quanh thú lắm khắp gần xa

Ngắm cảnh vườn nhà lúc sáng ra

Lóng lánh sương treo tươi sắc lá

Long lanh nắng rọi rực màu hoa

Dập dờn bướm tới từng bay lượn

Ríu rít chim về những hót ca

Ngày mới đón chào lòng rạo rực

Xanh rờn cây cối xóm làng ta!

 

TA NHỚ LÀNG HOA

 

Bao năm biền biệt phải xa làng

Nhớ đến mà lòng thấy xốn xang

Lưu luyến quê cha vì huệ trắng

Vấn vương đất mẹ bởi mai vàng

Phong lan từ đấy lòng luôn giữ

Vạn tuế đến giờ dạ mãi mang

Sống ở Xứ người đầy vật chất

Có đêm vườn cũ cứ mơ màng!