Nét đẹp quê mình

VIỆT NAM HƯƠNG SẮC

 

Việt Nam Hương Sắc đến cùng ta

Cuốn sách tuyệt vời đáng ngợi ca

Biết mấy thơ hay hòa chốn thẳm

Bao nhiêu ảnh đẹp quyện nơi xa

Chứa chan sắc thắm luôn lan tới

Dào dạt hương nồng mải tỏa ra

Bạn đọc xem vào lòng đắm đuối

Bởi tình sâu nặng, nghĩa bao la!

 

TUYỆT VỜI NON BỘ

 

Non bộ ngắm hoài vẫn thú sao

Phải chăng say đắm tự khi nào

Tiều phu đốn củi qua mom thấp

Để thích chơi cờ ngự chỏm cao

Vắt vẻo đường đi cây tỏa bóng

Vòng vèo suối lượn nước rì rào

Soi hình tháp bút trong u tịch

Nơi đấy với mình quý biết bao!

Dào Nguyên

Gửi anh Xuân Tuấn:

Xuân Tuấn Sếp to rất tuyệt vời

Bởi cùng thi phú chẳng xa rời

Bao nhiều bài viết trình làng ấy

Ý những sâu xa, lại sáng lời!

Xuân Tuấn

Chung vui

Biết mấy thơ hay hòa chốn thẳm

Bao nhiêu ảnh đẹp quyện nơi xa

 

Hay lắm anh ạ. Chúc anh có nhiều thơ hay!