Nỗi đau trên đời

BÁO HIẾU VẬY SAO

 

Mặc ông ốm nặng những bao lâu

Chiếu rách, chăn sờn tận góc sâu

Hôi hám thân tàn nhiều muỗi đốt

Tanh nồng đờm bẩn lắm ruồi bâu

Vợ con hắt hủi không thương đấy

Cháu chắt phớt lờ chẳng xót đâu

Lúc chết khóc gào sao thảm thiết

Bày trò "báo hiếu" suốt đêm thâu.

 

CHÁU CON BẤT HIẾU

 

Dám đẩy người thân phải ở đường

Tối ngày "bị gậy" sống tha hương

Lầu cao, phụng phệ con phè phỡn

Áo rách, thân tàn mẹ thảm thương

Kẻ nuốt chim tần cùng rượu ngoại

Người vơ canh cặn với cơm vương

Nhiều con những ngỡ rồi nhờ cây

Có biết đâu rằng chúng bất lương!