Nét đẹp quê mình

HỒN QUÊ CHAN CHỨA

 

Hoa cải vàng rực sườn đê

Đồng quê bát ngát gió đông thổi về

Ung ung những chú bò dê

Mải mê gặm cỏ chân đê xế chiều

Vi vu chao liệng cánh diều

Lới dây thêm nữa trẻ đều mê say

Đó đây chấp chới cò bay

Trải ra thảm lúa gió lay bềnh bồng

Bóng cô thôn nữ gánh gồng

Phất phơ tà áo nâu sồng quen thân

Lội bùn những bác nông dân

Cuốc cày sớm tối ruộng gần, bãi xa

Nương dâu, rạng mía bao la

Đò xưa, bến cũ làng ta muôn đời

Hồn quê thấm đậm đất trời

Cho ai tận chốn xa vời nhớ nhung.