Nhân kỉ niệm 60 năm Đài Phát thanh & truyền hình Hải Phòng

TÌNH NGHĨA CỦA ĐÀI

 

Tình sáu mươi năm vẫn đậm đà

Cùng Đài thắm thiết khó rời ra

Đêm ngày gắn bó như xương cốt

Sớm tối quen thân tựa ruột rà

Chan chứa lời hay về với bạn

Dạt dào ý đẹp đến cùng ta

Bên Đài đã trải bao chìm nổi

Mà nghĩa với tình cứ thiết tha!

 

ĐÀI VỚI NHÀ NÔNG

 

Bao nhiêu thắng lợi của nhà nông

Bởi có Nhà Đài đã góp công

Hướng lối chăn nuôi cho bạn tỏ

Chỉ đường trồng trọt để tôi thông

Đưa tin nhanh nhậy khi mưa nắng

Thông báo kịp thời lúc bão giông

Thiết thực việc làm cho kết quả

Lợn gà tăng lứa, lúa sây bông!