Nét đẹp quê mình

NHỚ KỶ NIỆM XƯA

 

Xa nhà biền biệt nhiều năm

Chiều nay vui quá về thăm quê rồi

Dâng trào xúc động trong tôi

Tưởng như sống lại cái hồi trẻ thơ

Trên đồng mò cá, đơm lờ

Cửa hang hun chuột cứ chờ chui ra

Cùng nhau chơi giữa tha ma

Đánh xong trận giả rồi ta đánh cầu

Thú sao cầm chiếc cần câu

Giật lên cá xóc từng xâu mỗi chiều

Nới dây bay bổng cánh diều

Vơ rơm rạ đốt khói nhiều mắt cay

Mùi thơm khoai nướng gió bay

Cời tro nhọ mặt vẫn say bạn bầu

Chiều hè vắt vẻo lưng trâu

Véo von sáo thổi lắng sâu suốt đời

Dẫu đi cuối đất, cùng trời

Tuổi thơ kỷ niệm một thời nhớ sao!