Nét đẹp quê mình

NHỚ LẮM BÀ CON

 

Xóm làng chan chứa nghĩa tình

Làm sao phai được với mình cùng ta

Dẫu rằng năm tháng đi qua

Chân trời, góc biển nơi xa mịt mùng

Vẫn luôn nhớ đến vô cùng

Với bao hình bóng một vùng quê xưa

Bà con dầu dãi nắng mưa

Chân bùn, tay lấm sớm trưa ở đồng

Bạc vai tấm áo nâu sồng

Phải vì năm tháng gánh gồng ai ơi

Cứ là quanh quẩn một nơi

Bờ ao, góc ruộng cả đời quen thân

Thế mà thú đấy nông dân

Cùng khoai với lúa có cần đến đâu

Nơ đây hình bóng thấm sâu

Để người khăng khít từ lâu đấy mà

Bao năm từng ở phương xa

Đã đâu quên được quê ta chốn này

Có bà con gắng cuốc cày

Dãi dầu suốt cả sớm ngày quý sao

Muốn về hòa với ruộng ao

Gặp từng cô bác qua bao năm rồi

Hả hê trò chuyện một hồi

Nỗi niềm bày tỏ cho tôi thỏa lòng!