Nhân kỉ niệmngày Quốc khánh

NGÀY VUI ĐỘC LẬP

 

Tháng chín, mùng hai rực sắc cờ

Khai sinh Tổ quốc thoát nguy cơ

Đồng bào vùng dậy thôi tăm tối

Non nước đứng lên khỏi mịt mờ

Đuổi sạch xâm lăng vui tột đỉnh

Xóa tan phong kiến sướng vô bờ

Từ đây theo Bác dân làm chủ

Dân tộc yên bình thỏa ước mơ.

 

TA MÃI BIẾT ƠN

 

Mùa thu Cách mạng rực cờ bay

Để có non sông vững mạnh này

Biết mấy đồng bào từng góp sức

Bao nhiêu chiến sĩ đã chung tay

Không e nguy hiểm khi bom xối

Chẳng ngại hy sinh lúc đạn cày

Uống nước nhớ nguồn ta mãi tỏ

Ơn người vì nước có hôm nay.