Thơ châm nhân rằm tháng tám

OAI GÌ HỔ GIẤY

 

Là con Hổ giả chẳng Công Hầu

Mà cũng tưởng oai thế mới sầu

Ngoài dán loẹt lòe toàn giấy bản

Trong đan méo mó rặt tre vầu

Vài làn gió thoảng từng rơi cẳng

Mấy giọt mưa bay đã nhũn đầu

Oanh liệt chi đâu hàng mã đấy

Lại còn trợn mắt với giương râu!

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa với anh Đào Nguyên Lịch

TRIỀU ĐÌNH GIẤY

 

Tất tật Vua Quan đến lính hầu

Oai phong lẫm liệt ngắm quên sầu

Ngoài hình vàng đỏ nâu toàn…giấy

Trong cốt trắng xanh xám rặt…Vầu

Tể tướng khom lưng co  cái  cẳng

Công khanh quỳ gối vẹo nghiêng đầu

Hoa man khéo tạo nên triều chính

Mưa gió nổi lên rụng hết râu!

 

Lê Trường Hưởng