Bàn tay người thợ

GỐM SỨ QUÊ TA

 

Tài hoa người thợ làng ta

Có nghề gốm sứ thiết tha sớm chiều

Chung tay tô điểm đã nhiều

Cho quê giầu mạnh ấy điều ước ao

Việc này từng được đề cao

Khách về ca tụng xôn xao đấy mà

Trong lò rực lửa hàng ra

Những bao dáng vẻ cứ là lung linh

Với nhiều chậu cảnh, lọng bình

Hoa văn nét vẽ cho mình đắm say

Dãi dầu mưa nắng bấy nay

Áo quần lấm đất, đôi tay xoắn đào

Mồ hôi mặn chát hòa vào

Ra từng sản phẩm ai nào ngại đâu

Đủ màu trắng đỏ, tím nâu

Tỏ ngời vẻ đẹp thấm sâu lòng người

Quý nghề hơn cả vàng mười

Bà con gắn bó không rời được đâu

Đến thăm còn muốn xem lâu

Bởi nhiều đồ sứ sắc mầu trưng ra

Thả hồn vào nét gấm hoa

Phục sao bác thợ tài ba quê nhà!

Nguyên Lịch

Trả lời bác Lê Hường bằng đôi vần đáp họa:

 

Chính là Chùa Đậu làng ta

Hải Dương tỉnh đấy đường xa đâu nào

Tiếng thơm vang vọng làm sao

Về nghề truyền thống đề cao mọi vùng...

Lê Trường Hưởng

Ở đâu?

Thả hồn vào nét gấm hoa
Phục sao bác thợ tài ba quê nhà!

Tên làng xin hãy nói ra
Cho nhau biết được gần xa thế nào?
Làng nghề giờ mới nhiều sao
Tinh hoa, kiệt tác, thấp cao từng vùng...