Bàn tay người thợ

TẤM LỤA QUÊ TA

 

Đến cùng Vạn Phúc hôm nay

Rượu chưa nâng cốc đã say lòng rồi

Quê hương mãi cứ đắp bồi

Với nghề truyền thống từ hồi xa xưa

Để nhiều kẻ mến, người ưa

Dẫu xa xăm mấy cùng đưa chân về

Dâng lên cảm xúc tràn trề

Từ khung dệt lụa bốn bề âm vang

Trải dài từng sợi óng vàng

Tơ tằm quấn quýt dân làng bấy nay

Nhiều cô thôn nữ hăng say

Nét xưa vẫn giữ thấy hay vô cùng

Nghề này mãi được tôn sùng

Để rồi đến với khắp vùng quý sao

Phải đây nghĩa gửi, tình trao

Là từ sản phẩm có bao khách hàng

Bướm hoa trên lụa mịn màng

Sắc mầu rực rỡ ngày càng bừng ra

Quyến muôn người tự nơi xa

Khi xem hào hứng ngợi ca hết lời

Góp phần làm đẹp cho đời

Dệt lên tấm lụa tuyệt vời làng ta.