Theo dòng thời sự

GỬI VỀ MIỀN TRUNG

 

Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình

Trong thời chống Mỹ nghĩa tình sắt son

Quân đi qua tuyến đường mòn

Đồng bào khăng khít lòng còn nhớ sao

Chẳng e đạn vãi, bom gào

Mở đường xe chạy máu đào thấm sâu

Nay đang gian khổ hết đâu

Nhiều lần ngập lụt bấy lâu vùng này

Bao người đã phải trắng tay

"Màn trời chiếu đất" đắng cay vô cùng

Tan nhà, nát cửa khắp vùng

Cướp từng sinh mạng não nùng lệ rơi

Đau thương chia sẻ đầy vơi

Kịp thời cứu trợ nhiều nơi đang chờ

Từ chiến tranh đến bây giờ

Thủy chung ngời sáng đâu mờ trong ta

Đền ơn, đáp nghĩa sâu xa

Đồng tiền, manh áo thiết tha gửi vào

Tình người biết mấy dạt dào

Trong khi hoạn nạn ai nào rời nhau

Bà con sẽ bớt thương đau

Lá lành đùm rách trước sau có mình!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25088','2irq8pnki0er2g2iik2o16g586','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-23 17:20:08','/a303609/theo-dong-thoi-su-2.html')