Theo dòng thời sự

TÌM GẶP CHỊ ĐÀO

 

Bấy lâu chẳng biết chị Đào

Mà khi trúng số lao vào như điên

Nào là chung một Tổ tiên

Cũng vì thất lạc cho nên tách rời

Người góc bể, kẻ chân trời

Làm sao quên nhỉ cái thời xa xưa

Đã từng cơm hẩm rau dưa

Có bao kỷ niệm vẫn chưa phai mờ

Lòng vui như thể mở cờ

Chín mươi hai tỉ chị giờ cầm tay

Lúc này cứ muốn gặp ngay

Trà Vinh xa mấy em nay cũng về!

Từ lâu quen biết chẳng hề

Nhận vơ cùng Họ bốn bề xôn xao

Bởi tiền hoa mắt biết bao

Nếu mà đói khổ ai nào tìm nhau

Qua đây cứ ngẫm lòng đau

Thói đời là vậy trước sau thấy rồi.

Nguyên Lịch

Ngẫm cái thói đời

 

Ngẫm nghĩ thói đời ngán biết bao

Có gì trong sạch với thanh cao

Không còn tình nghĩa vì cơm áo

Hết cả lương tâm bởi bạc hào

Gần gũi xun xoe người phú quý

Lánh xa khinh khỉnh kẻ cần lao

Gớm thay lắm đứa lòng đen bạc

Sống lại thế này đáng trách sao!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25088','nogk3hq8pq4ja9dshl0cb747r2','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-23 17:00:46','/a303642/theo-dong-thoi-su-3.html')