Mắt thấy tai nghe

BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

 

Bao lực học đường suốt bấy lâu

Cứ trông cảnh đấy những lo âu

Hung hăng túm tóc không e nhỉ

Hùng hổ xé quần chẳng nể đâu

Chung lớp hận thù coi đã ngán

Cùng bàn đối địch thấy mà sầu

Vây quanh mặc kệ sao vô cảm

Hỏi có còn chi nghĩa bạn bầu?

 

MA TÚY KHỔ ĐỜI

 

Nào thấy hay đâu với những tay

Quay cuồng ma túy suốt lâu nay

Kẻ hăng chích đấy cho chua chát

Thằng máu hít này để đắng cay

Chuốc lấy tối tăm mà chẳng tỏ

Sa vào mù quáng lại không hay

Tấm thân tiều tụy sao mà khiếp

Chắc hẳn có ngày gió thổi bay!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25088','ed5kn9abcb3ft7jug2gjhv6t91','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-23 17:53:13','/a303734/mat-thay-tai-nghe-24.html')