Mắt thấy tai nghe

MÉO MỒM VÌ RƯỢU

 

Cứ nhậu lắm vào thấy chẳng hay

Bao lần say khướt tưởng hồn bay

Đã khi ngây ngất cho chua chát

Lại lúc quay cuồng để đắng cay

Rượu dốc dập dồn từng lắm cậu

Bia dô tới tấp những nhiều tay

Đua nhau mà nốc nên mê muội

Méo cả mép mồm bởi quá say.

 

TỆ NẠN Ở LÀNG

 

Tệ nạn càng nhiều thấy quá gay

Chẳng còn êm ấm suốt lâu nay

Đã trò trộm cắp cùng bao đứa

Lại thói quấy càn với lắm tay

Rượu nốc tràn lan từ chốn đấy

Bạc chơi tới tấp đến nơi này

Về làng bỗng thấy lòng tê tái

Cái xấu phô bày để đắng cay!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25088','rb0uuslle7nntrgkqvhdd6o0f7','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-23 17:01:21','/a303799/mat-thay-tai-nghe-25.html')