Mắt thấy tai nghe

LÔI NHAU RA TÒA

 

Bọn nó lôi nhau đến trước Tòa

Chỉ vì mảnh đất dẫu cùng cha

Không e kiện tụng nên tan cửa

Đâu ngại giằng co mới rối nhà

Hoa mắt bởi tiền tình mất mát

Mụ đầu do của nghĩa phôi pha

Lòng tham lợi lộc mà làm thế

Bất chấp ruột rà bụng xấu xa!

 

NGHÈO CÒN XÂY MỘ

 

Mồ như biệt thự thấy càng gay

Xây đắp tiền nhiều phải cố vay

Hoành tráng đã mơ nên dở dói

Nguy nga lại ước mới phô bày

Cho nghèo mãi bám từ nơi đấy

Để đói luôn theo đến chốn này

Sánh với mộ ai mình phải nhất

Ganh đua như vậy có còn hay?

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25088','gf0cup8nt16v1fh44i4b33thu2','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-23 17:32:43','/a303827/mat-thay-tai-nghe-26.html')