Tai nghe mắt thấy

ĐÁ GÀ CÁ CƯỢC

 

Đá gà cá cược chuốc thêm sầu

Tan cửa, nát nhà chúng bỏ đâu

Cay cú được thua từ trắng tóc

Đam mê đen đỏ đến xanh đầu

Lao vào cổ vũ chưa ngơi tiếng

Xúm tới  reo hò chửa ngớt câu

Cờ bạc trá hình làng mãi diễn

Hãy mau ngăn lại ấy yêu cầu!

 

VẮT CHÂN MÀ CHẠY

 

Chạy chức với quyền vẫn diễn ra

Chạy đường moi móc hại dân ta

Chạy trường đã lắm  người tồi tệ

Chạy đất từng nhiều đứa xấu xa

Chạy án tới cùng lòi chước quỷ

Chạy bằng cho được lộ mưu ma

Chạy đưa hối lộ mong che chắn

Chạy trúng thầu này cứ thả ga!

 

NHỮNG BÀI THƠ HỌA

 

DẸP BỎ NGAY!

 

Gà chọi ham chơi chuốc lấy sầu

Gia đình tan nát hỏi vì đâu

Ra công chọn giống đuôi rồi mỏ

Gắng sức chăm nuôi cựa đến đầu

Cá độ ăn tiền hô lớn tiếng

Chung chi thua bạc nhẹ nhàng câu

Thẳng tay sát phạt nhau không nể

Dẹp bỏ ngay dân đã thỉnh cầu!

 

CHẠY BĂNG BĂNG...

 

Chạy hàng ngày thật dễ nhìn ra

Chạy đủ mọi đường trước mắt ta

Chạy chức thăng rồi còn tiến mãi

Chạy quyền nhận ghế tiếp vươn xa

Chạy công trình thực thi mưu quỷ

Chạy dự án vận dụng kế ma

Chạy quý tử vào nơi đắc địa

Chạy băng băng cứ thế... vù ga!

 

LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

 

CHẠY ĐUA

 

Chay đôn chạy đáo kiếm đường ra

Chạy khắp hang cùng chẳng thấy ta

Chạy chức vì coi trời vẫn thấp

Chạy quyền cứ tưởng đất còn xa

Chạy tiền vỡ nợ mau thành quỷ

Chạy án lộ bài sớm hóa ma

Chạy tới tán gia chưa tỉnh ngộ

Chạy cho bại sản phải xì ga!

 

NGÔ QUỐC LỘC

Ngô Quốc Lộc

Chào Nguyên Lịch !

          ĐUA CHẠY
Chạy đôn chạy đáo kiếm đường ra
Chạy khắp hang cùng chẳng thấy ta
Chạy chức vì coi Trời vẫn thấp
Chạy quyền cứ tưởng Đất còn xa
Chạy tiền vỡ nợ mau thành quỷ
Chạy án lộ bài sớm hóa ma
Chạy tới tán gia chưa tỉnh ngộ
Chạy cho bại sản phải xì ga !
Ngô Quốc Lộc


 

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa với anh Đào Nguyên Lịch

DẸP BỎ NGAY!
 

Gà chọi ham chơi chuốc lấy sầu

Gia đình tan nát hỏi vì đâu

Ra công chọn giống đuôi rồi mỏ

Gắng sức chăm nuôi cựa đến đầu

Cá độ ăn tiền hô lớn tiếng

Chung chi thua bạc nhẹ nhàng câu

Thẳng tay sát phạt nhau không nể

Dẹp bỏ ngay dân đã thỉnh cầu!


 

CHẠY BĂNG BĂNG…
 

Chạy hàng ngày thật dễ nhìn ra

Chạy đủ mọi đường trước mắt ta

Chạy chức thăng rồi còn tiến mãi

Chạy quyền nhận ghế tiếp vươn xa

Chạy công trình thực thi mưu quỷ

Chạy dự án vận dụng kế ma

Chạy quý tử vào nơi đắc địa

Chạy băng băng cứ thế…vù ga!
 

Lê Trường Hưởng

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25088','7napd8n9nel14266uk894ksk81','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-23 17:18:25','/a303862/tai-nghe-mat-thay.html')