Tặng những người làm thơ là nhà giáo

HÒN THƠ GIÁO CHỨC

 

Hồn thơ Giáo chức đến muôn nơi

Sớm tối bút nghiên chẳng thể rời

Nối nhịp Đường thi như ngọc dát

Theo dòng Lục bát tựa vàng phơi

Đã qua phấn luyện tình không cạn

Từng trải bút rèn nghĩa chẳng vơi

Tuỗi dẫu cao nhưng lòng mãi trẻ

Thi nguồn nước mát sẽ còn khơi!

 

TỎ LÒNG NHÀ GIÁO

 

Câu Thơ dào dạt mãi ngân nga

Khơi dậy phong trào ở tiếng ca

Khích lệ cháu con hăng học tập

Động viên cô bác gắng tăng gia

Mái trường tô điểm lòng hồ hởi

Trang sách đắp bồi dạ thiết tha

Hy vọng bao nhiêu vào nét bút

Thi đàn Giáo chức trải bao la!

Nghi Huyền

góp ý thơ

bài 1:hồn thơ chứ không phải hòn 

Bài nayconf có 2 chữ bút

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25088','jokb5bq8ve8mltvjnaufaor590','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-23 17:00:26','/a304149/tang-nhung-nguoi-lam-tho-la-nha-giao.html')