Ngẫm cái sự đời

TIỄN SĨ GIẤY

 

Tiến sĩ giấy này những quá đông

Phơi bày nhan nhản cả ban công

Loẹt lòe kiểu dáng mà thành bác

Quay quắt hình hài vẫn hóa ông

Từng thấy đặc đầu đen tựa mực

Lai xem rỗng ruột nhẹ như bông

Cái danh đáng giá bao nhiêu nhỉ

Của giả mình ơi được mấy đồng?

 

Những bài thơ họa

 

TIẾN SĨ GIẤY

 

Hoa Man làm tiễn sĩ sao đông

La liệt bày ra bán chỗ công

Võng lọng quần hầu đem dứ cháu

Áo quần xe ngựa bỡn đùa ông

Ô sa ngoài đội đen như mực

Trí tuệ trong mang...trắng tựa bông

Ba vạn mua danh nhiều đấy nhỉ

Lỡ làng bán tước được bao đồng?

 

LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

 

TIẾN SĨ GIẤY

 

Ngày nay tiến sĩ thấy càng đông

Học vị kiếm tìm chẳng mấy công

Thiên hạ không ưa thì gọi hắn

Công quyền trọng dụng ắt xưng ông

Bằng kia thật giả âu đều giấy

Hoa nọ thơm hôi lọ cũng bông

Trí tuệ xem ra là thứ bỏ

Bán mua đâu có được bao đồng?     

 

NGÔ QUỐC LỘC

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa với anh Đào Nguyên Lịch

TIỄN SĨ GIẤY

 

Hoa Man làm Tiến sĩ sao đông!

La liệt bầy ra bán chỗ công

Võng lọng quân hầu đem dứ cháu

Áo quần xe ngựa bỡn đùa ông(*)

Ô Sa ngoài đội đen như mực

Thí tuệ trong mang…trắng tựa bông

Ba vạn mua danh nhiều đấy nhỉ!

Lỡ làng bán tước được bao đồng?

 

Lê Trường Hưởng 

(*) Rõ chú Hoa man khéo vẽ trò
     Bỡn ông mà lại dứ thằng cu
     (Vịnh Tiến sĩ giấy-Nguyễn Khuyến)

Ngô Quốc Lộc

Bài họa

            TIẾN SĨ GIẤY

Ngày nay tiến sĩ thấy càng đông 
Học vị kiếm tìm chẳng mấy công 
Thiên hạ không ưa thì gọi hắn 
Công quyền trọng dụng ắt xưng ông 
Bằng kia thật giả âu đều giấy 
Hoa nọ thơm hôi lọ cũng bông 
Trí tuệ xem ra là thứ bỏ 
Bán mua đâu có được bao đồng !
                          Ngô Quốc Lộc

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25088','eetid8ug08o0va3jk7tgaeh0j2','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-23 17:54:43','/a304346/ngam-cai-su-doi-1.html')