Chuyện lớn...chuyện nhỏ

ÔNG ĐI TỔNG KẾT

 

Cuối năm rồi cơ quan tổng kết

Dù việc còn bê bết dở dang

Báo cáo nở tựa ngô rang

Hoàn thành kế hoạch vẻ vang ăn mừng!

 

Khách trên về tưng bừng biết mấy

Chỉ nghe mà chẳng thấy dở hay

Đọc xong rầm rộ vỗ tay

Ngợi khen cơ sở bấy nay hết lời!

 

Lại tiệc tùng chào mời rối rít

Rượu Tây xài say tít hả hê

Phong bao nhận chẳng ai chê

Vài câu nhắn gửi lên xe vẫy chào!

 

Hội trường kia lại vào góp mặt

Họp cuối năm tính chật lịch rồi

Ung dung đại biểu ghế ngồi

Bì dày cứ nhét cho lồi túi ra.

 

Lá cấp trên người ta sướng thật

Đến cuối năm chỉ rặt họp hành

Vòng quanh khắp nội ngoài thành

Đi để kiếm chác rõ rành thói hư!

Nghi Huyen

góp ý thơ

bài viết tốt.Song nên bỏ 2 khổ cuối vì :Cấp trên đi dự là để chỉ đạo hội nghị chứ không  phải nhận phong bao là chủ yếu,để kiếm chác...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25088','jetqbci83hdlfekkqaj1sodld6','0','Guest','0','54.198.126.110','2018-08-21 07:06:09','/a304579/chuyen-lon-chuyen-nho-13.html')