Mắt thấy tai nghe

BỎ HỌC CHƠI GÊM

 

Cứ ngỡ con vẫn tới trường

Chăm lo học tập, có lường được đâu

Sách từng bỏ bẫng từ lâu

Mò vào quán ấy thuộc lầu chơi Gêm

Hết ngày, rồi lại đến đêm

Những mờ cả mắt, chẳng êm gì đầu

Đua đòi cùng đám bạn bầu

Quay cuồng đấm đá để rầu mẹ cha

Sớm thành một lũ yêu ma

Tâm hồn ngời sáng hóa ra đen ngòm

Giết nhau cảnh ấy say nhòm

Nọc độc tiêm nhiễm héo mòn trẻ thơ

Sớm tàn lụi những ước mơ

Bởi ham trò quỷ xác xơ thân hình

Thôi rồi toán giải, văn bình

Thay vào cung kiếm cho mình xót xa

Bao người phê phán, kêu ca

Lại không chịu bỏ ngỡ ta iêng hùng

Quán Gêm nguy hại vô cùng

Phải mau quét hết cả vùng mới yên!

Lê Trường Hưởng

GAME

NGHIỆN "GHÊM"

Mẹ cha túi bụi đi làm

Biết đâu con cái “Ghêm” ham thế này

Có cháu vì quá mê say

Máy ngồi chơi suốt cả ngày lẫn đêm

Bữa ăn đến cũng chẳng thèm

Nhịn liên tục đã đói mềm…ngất luôn

“Ghêm” tràn về cả nông thôn

“Bệnh” lây lan khắp chẳng còn chừa ai

Làm sao hóa giải “nhân tai”?

Gia đình, Trường học sát vai ngăn ngừa!

Lê Trường Hưởng

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25088','5v8j04id59l4bcvb60rcv3rnv3','0','Guest','0','54.198.126.110','2018-08-21 07:06:05','/a304798/mat-thay-tai-nghe-31.html')