Cội nguồn luôn nhớ

HƯỚNG VỀ TIÊN TỔ

 

Thủy chung, son sắt bấy nay

Hướng về nguồn cội góp tay ta mình

Trong Họ thân thiết thân tình

Quý nhau như một gia đình từ lâu

Dẫu rằng đang sống nơi đâu

Mang ơn Tiên tổ thấm sâu suốt đời

Đã cho ta được lên người

Nhờ dòng máu thắm từ thời xa xưa

Chúng con những đứa đi xa

Qua bao gió bụi bôn ba tháng ngày

Nhưng quên sao được nơi này

Mình từng có Họ để nay sum vầy

Người bàn giấy, kẻ cuốc cầy

Cứ luôn gắn bó tràn đầy yêu thương

Phát huy nét đẹp quê hương

Đã là ngời tỏ tấm gương của mình

Bên nhau như bóng với hình

Buồn, vui chia sẻ đậm tình biết bao

Họ nhà sau trước đề cao

Chung tay bồi đắp làm sao cho tròn!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25088','j9pdag36s8qsv7327c399sctt5','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-23 17:39:36','/a305226/coi-nguon-luon-nho.html')