Hai bác oan sai ở Bắc Giang

HAI BÁC OAN SAI

 

Truy tố, xét xử oan sai

Bắc Giang nhiều vụ cho ai thấy rồi

Bà con căm giận sục sôi

Bởi người vô tội chúng lôi ra Tòa

Bọn này chẳng khác yêu ma

Ép cung, đánh đập sao mà dã man

Cây quyền thế nó làm càn

Mười một Thu ấy tù Hàn Đức Long

Lại còn ông Chấn đau lòng

Mươi năm ở khám lệ ròng xót xa

Thủ phạm nếu chẳng lòi ra

Hẳn còn khốn khổ mãi xa gia đình

Bốn lần tuyên Long tử hình

Xử người vô tội bất bình làm sao

May trời có mắt trông vào

Nếu không khi chết oan nào ai hay

Bắt hai ông cũng mấy tay

Lại tình tiết án phơi bày như nhau

Cán cân công lý còn đâu

Trắng, đen lẫn lộn bấy lâu thế này

Hãy mau trừng trị thẳng tay

Bởi nó dân phải đắng cay vô vàn

Với quân ấy khỏi phải bàn

Nếu mà bỏ lọt tù oan càng nhiều!

 

NHỮNG BÀI GÓP THÊM

 

Bắc Giang nổi tiếng...oan sai

Điều tra vụ án có tài...ép cung

Khát khao...thành tích vô cùng

Lại non...trình độ nên dùng...mưu cao

Quý Tòa xét xử ào ào

Chiếu khung hình phạt áp vào là...xong

Tử hình tuyên cả hai ông

Nếu thi hành án là ...tong mất đời

May mà oan thấu đến trời

Điều tra, xét xử phải lôi...ra Tòa!

 

LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Nguyên Lịch

Gửi bác Lê Hưởng:

Em rất cám ơn bác đã kịp thời vào trang, để vạch mặt cái lũ vô lương tâm "mặt người dạ thú" gây bao oan trái cho người dân vô tội này. Nhân đây cũng mong được bạn viết xa gần tiếp tục lên án bằng những bài viết phanh phui tội ác của chúng để đem lại sự bình yên cho người dân vô tội. Một lần nữa xin được cám ơn bác Hưởng nhiều!

Lê Trường Hưởng

Oan thấu trời!

Bắc Giang nổi tiếng…oan sai!
Điều tra vụ án có tài…ép cung
Khát khao…thành tích vô cùng
Lại non…trình độ nên dùng…mưu cao
Quý Tòa xét xử ào ào
Chiếu khung hình phạt áp vào là…xong
Tử hình tuyên cả hai ông
Nếu thi hành án là…tong mất đời!
May mà oan thấu đến trời
Điều tra, Xét xử  phải lôi…ra Tòa!