Chuyện trước Tết

TẾT BUNG HÀNG RỞM

 

Hàng rởm Tết về bung khắp nơi

Thị trường thật, giả quá mình ơi

Loại tồi hám lợi bao người bán

Của xấu tưởng hời khối kẻ xơi

Rượu nội mác ngoài vơ lắm lãi

Kẹo trong bì ngoại vớ nhiều lời

"Treo dê bán chó" lừa thiên hạ

Thượng đế xem ra ức quá trời!

 

SINH HÀNG NGOẠI

 

Hàng  ta chất lượng xấu đâu nào

Thượng đế xem ra vắng ghé vào

Của ngoại chìa tay anh đón nhận

Thứ trong quay mặt chị xin chào

Dẫu không kém cỏi còn coi nhẹ

Dù chẳng tốt lành cũng bốc cao

Tự giết mình, bao người có biết

Thị trường Tết đến liệu ra sao?

 

NHỮNG BÀI THƠ HỌA

 

TẾT CẦN CẢNH GIÁC!

 

Tết hàng tràn ngập khắp nơi nơi

Của rởm còn nhiều chẳng thấy vơi

Tham rẻ mua về bao kẻ...chén

Tưởng nhầm chuốc lấy lắm người...xơi

Buôn gian thỏa sức thu nhiều lãi

Bán lậu ra công kiếm lắm lời

Lừa đảo nhẫn tâm vì...cái túi

Nhân nào quả vậy đợi ông trời!

 

COI CHỪNG HÀNG NGOẠI!

 

Hàng nội chỉ ra kém chỗ nào

Mà nhiều "Thượng đế" ít khi vào

Rượu "Giôn" hớn hở chìa tay nhận

Bánh Pháp mừng vui cúi cổ chào

Kẹo hải hà cho là...hạ đẳng

Bia Sài gòn liệt loại không cao

Bao nhiêu độc tố liền xâm nhập

Chẳng biết nan y sẽ phát sao?

 

LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa với anh Đào Nguyên Lịch

TẾT CẦN CẢNH GIÁC! 

Tết hàng tràn ngập khắp nơi nơi

Của rởm còn nhiều chẳng thấy vơi

Tham rẻ mua về bao kẻ…chén

Tưởng nhầm chuốc lấy lắm người… xơi

Buôn gian thỏa sức thu nhiều lãi

Bán lậu ra công kiếm lắm lời

Lừa đảo nhẫn tâm vì…cái túi

Nhân nào quả ấy đợi ông trời!

Lê Trường Hưởng

.

COI CHỪNG HÀNG “NGOẠI “ !

Hàng nội chỉ ra kém chỗ nào?

Mà nhiều “Thượng đế” ít khi vào

Rượu “Giôn”hớn hở chìa tay nhận

Bánh Pháp mừng vui cúi cổ chào

Kẹo Hải Hà cho là…hạ đẳng

Bia Sài Gòn liệt loại không cao

Bao nhiêu độc tố liền xâm nhập

Chẳng biết nan y sẽ phát sao?

Lê Trường Hưởng

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25088','j840gep7vrbjka0qi3ou2hf5q0','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-23 17:55:10','/a305402/chuyen-truoc-tet.html')