Mắt thấy tai nghe sau Tết

CƯỚP ẤN ĐỀN TRẦN

 

Tranh nhau cướp ấn Đền Trần

Cứ xem cảnh đấy muôn phần xót xa

Muốn rằng "lộc" phải về ta

Ngại chi xô đẩy diễn ra nháo nhào

Anh xấn tới, chị lao vào

Cố giành với giật kêu gào như điên

Mò về khắp cả mọi miền

Mới càng hỗn loạn đến liền rồi đây

Bao nhiêu tác hại đã gây

Dị đoan, mê tín lan đầy giảm đâu

Phải chăng khối kẻ mụ đầu

Mong có lộc Thánh sẽ giầu tới tay

Cho lòng tăm tối mới gay

Hỏi ai mà thế còn hay không nào?

 

ĐÂM TRÂU CHÉM LỢN

 

Hội này nhiều chỗ diễn ra

Nhìn vào cảnh đấy người ta hết hồn

Đâm trâu, chém lợn dập dồn

Đó đây những nổi như cồn gớm sao

Vây quanh hò hét, gầm gào

Tựa thời Trung Cổ ác nào hơn đâu

Từng con lòi ruột, rơi đầu

Máu tuôn xối xả đỏ ngầu thấy ghê

Lạ lùng xem vẫn say mê

Trống khua thúc dục, hả hê quá rồi

Hội hè văn hóa suy đồi

Mang màu bạo lực từ hồi xa xưa

Cái trò phản cảm lạ chưa

Phải mau ngăn việc làm bừa ai ơi!

NGHI HUYÊN

Góp ý thơ

Hai bài thơ đều có nội dung tốt

Bài 1 .Câu kết cuối cùng :Nên sửa chữ  "ai" bằng chữ "rằng"

Bài 2 ,Câu cuối cùng cũng  nên sửa chữ "dây dưa " bằng chữ khác ...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25088','ojaos19rnuq9sp5ll0avdugg16','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-23 17:11:42','/a305540/mat-thay-tai-nghe-sau-tet-1.html')