Mắt thấy tai nghe

ĐỀN CHÙA BIẾN TƯỚNG

 

Đền chùa nhan nhản cả gần xa

Chẳng biết thờ ai cũng dựng ra

Cúng bái đắm say còn lắm chị

Khấn cầu mê mải vẫn nhiều bà

Bày hòm công đức mà thu bạc

Đặt hộp thiện tâm lại nhận quà

Biến tướng là đây hòng lợi lộc

Rõ ràng trò đấy quá ranh ma!

 

TỰ ĐẮC TIỀN NHIỀU

 

Nó ngoắc mồm ra bảo ối tiền

Cho rằng đẫy túi mới lên Tiên

Thằng kia lắm bạc vì gian lận

Đứa nọ nhiều vàng bởi xỏ xiên

Cứ ngỡ mình tài khoe tới tấp

Lại rằng ta giỏi bốc triền miên

Vênh vang nói của là trên hết

Tự đắc thế này bọn đảo điên!

 

NHỮNG BÀI THƠ HỌA

 

KINH DOANH LỄ ...BÁI

 

Chùa mới xây gần lại tít xa

Phật nào? Chẳng biết cứ bày ra

Đếm tiền "công đức" sao nhiều vãi

Nộp bạc "thành tâm" thấy lắm bà

Sư cụ vắng đâu không nhận... quả?

Chủ nhân có mặt để thu...quà!

Kinh doanh...lễ bái vơ nhiều "lộc"

Thủ đoạn làm ăn lũ quỷ ma!

 

LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

 

CHÙA MIẾU HẾT THIÊNG

 

Thờ hết nơi gần đến chốn xa

Dựng chùa xây miếu cứ nhiều ra

Ngày ngày cầu khấn xin tài Phật

Tháng tháng van lơn rước lộc Bà

Mượn tiếng Thánh Thần vơ lắm của

Bày trò đồng cốt hốt thêm quà

Quan tham núp bóng hòng qua tội

Kẻ cướp nương mình khỏi hóa ma!

 

NGÔ QUỐC LỘC

Ngô Quốc Lộc

Sửa từ

Nhờ Quang Lịch sửa từ " thêm " ở câu 2 thành "nhiều " để khỏi trùng từ ở câu 6, cảm ơn !

 

Lê Trường Hưởng

Sửa Thơ

Anh Đào Nguyên Lịch sửa lại cho đúng:

Phật nào? Chẳng biết cứ bày ra

Chùa thờ Phật nhưng họ chẳng biết Phật nào, cứ xây và đặt...đại các Tượng. Những Chùa này không có Sư cụ trụ trì vì không được Hội Phật Giáo công nhận!

Ngô Quốc Lộc

BÀI HỌA :

 

CHÙA MIẾU HẾT LINH THIÊNG

Thờ hết nơi gần đến chốn xa 
Dựng chùa xây miếu cứ thêm ra 
Ngày ngày cầu khấn xin tài Phật 
Tháng tháng van lơn rước lộc Bà 
Mượn tiếng Thánh Thần vơ lắm của 
Bày trò đồng cốt hốt thêm quà 
Quan tham núp bóng hòng qua tội 
Kẻ cướp nương mình khỏi hóa ma ! 

                         Ngô Quốc Lộc
 

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa với anh Đào Nguyên Lịch

KINH DOANH…LỄ BÁI


Chùa mới xây gần lại tít xa

Phật nào? Chẳng biết cứ bày ra!

Đếm tiền “công đức” sao nhiều vãi

Nộp bạc “thành tâm” thấy lắm bà

Sư Cụ vắng đâu không nhận…quả ?

Chủ nhân có mặt để thu…quà!

Kinh doanh…lễ bái vơ nhiều “lộc”

Thủ đoạn làm ăn lũ quỷ ma!

 

Lê Trường Hưởng

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25088','7ec8bo0v4umrues2q6gmc6fo31','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-23 17:02:58','/a305589/mat-thay-tai-nghe-32.html')