Tháng ba hội làng

THÁNG BA HỘI LÀNG

 

Tháng Ba rụng tím hoa xoan

Sắc Xuân vẫn thắm chưa tan hội làng

Lòng vui anh đến, em sang

Hòa vào cờ quạt, âm vanh trống chèo

Vây quanh sới vật hò reo

Đã gồng, lại khóa nhiều keo đổ kềnh

Cánh đu bay bổng bồng bềnh

Vút lên, lao xuống nhẹ tênh giữa trời

Dân ca tha thiết từng lời

"Người ơi, người ở" rối bời lòng ta

Thành hoàng kiệu rước gần xa

Nhớ ơn biết mấy ông cha của mình

Người xem đứng chật sân đình

Chọi gà cổ vũ nhiệt tình bao nhiêu

Nước cờ các cụ mới siêu

Khi lùi, lúc tiến lắm chiêu tuyệt vời

Đến đây sao chẳng muốn rời

Nét xưa khơi dậy cho đời thêm hay

Rượu nồng chưa uống đã say

Bởi say là cảnh hôm nay hội làng!

THUAN QUANG

COMMENST

Chào anh Đào Nguyên Lịch !

Bài thơ Tháng Ba Hội làng hay và tình cảm quá. 

Lâu rồi nay Mi Lan mới vào được trang blogs. 

Chúc mừng trang blogs của anh đNL có nhiều thơ hay.

 

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25088','pt7vraumunsqhgnfo1s9mmm5q2','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-23 17:46:53','/a305664/thang-ba-hoi-lang.html')