Mắt thấy tai nghe

SƯ TỬ NGOẠI LAI

 

Bản sắc Dân tộc còn đâu

Sư tử Trung quốc bấy lâu nhập vào

Ngoại lai thấy chẳng hay nào

Đình chùa, công sở ầm ào phô ra

Lại còn có những đại gia

Trước lầu cũng đặt để mà cho oai

Hình thù kì quặc quái thai

Nhe lanh, trợn mắt cho ai rùng mình

Phản cảm gây nỗi bất bình

Dẫu là bằng đá, thực tình gớm sao

Cửa thiền là chốn thanh cao

Mang hồn non nước đã bao là đời

Nay mang biểu tượng xa vời

Uy quyền thế lực ở nơi Thánh thần

Hồn làng chẳng để mất dần

Kiểu Tàu Sư tử phải cần tung hê

Thứ này đừng có say mê

Hãy mau dẹp bỏ chớ bê về nhòm!

 

BẠN THƠ PHỤ HỌA

 

SƯ TỬ NGOẠI LAI

 

Sư tử canh gác mộ thôi

Tại sao lại thích kéo lôi vào Chùa

Đại gia hợm hĩnh tiền thừa

Nghĩ là báu vật cũng đưa thềm nhà

Thuần phong mỹ tục ông cha

Trước kia linh vật đặt là chó nghê

Dời ngay rác ngoại mang về

Giữ cho nét đẹp hồn quê trong lành!

 

TRẦN QUANG TUÂN

Trần Quang Tuân

Bài hoạ

Thăm anh, chúc anh khoẻ vui, bút lực dồi dào

SƯ TỬ NGOẠI
Sư tử canh gác mộ thôi
Tại sao lại thích kéo lôi vào chùa
Đại gia hợm hĩnh tiền thừa
Nghĩ là báu vật cũng đưa thềm nhà
Thuần phong mỹ tục ông cha
Trước kia linh vật đặt là chó, nghê
Dời ngay rác ngoại đem về
Giữ cho nét đẹp hồn quê trong lành
Trần quang Tuân

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25088','q1p3mdfsclc3s8la5cnrg24jp4','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-23 17:05:58','/a305702/mat-thay-tai-nghe-33.html')