Mắt thấy tai nghe

KÍCH ĐIỆN CÁ TÔM

 

Cá tôm hết sạch còn đâu

Bởi anh  "kích điện" từ lâu săn lùng

Ngang nhiên nào có ngại ngùng

Nhiều phen mò đến cả vùng quê ta

Ao gần cùng với mương xa

Cứ  "rà" tận đáy chẳng tha con nào

Ngày xưa tôm cá dồi dào

Góp phần cải thiện đồng bào đó đây

Bây giờ tác hại những gây

Chúng vừa mở mắt tan thây mất rồi

Còn đâu nữa để sinh sôi

Nước trong leo lẻo cá bơi thấy nào

Môi sinh tận diệt biết bao

Nếu không ngăn lại cá đào đâu ra?

 

TRAI LÀNG CẤM VẬN

 

Thế này có ngán không nào

Thanh niên tìm hiểu ra vào làng ta

Trai nhà "cấm vận" gần xa

Khối anh bị đánh toác da, biêu đầu

Những xem cảnh đấy mà sầu

Gái làng giữ chặt bấy lâu chưa rời

Cho tình duyên sớm xa vời

Có nhiều em phải lỡ thời buồn sao

Lứa đôi đáng được đề cao

Xâm phạm kiểu ấy gây bao lỗi lầm

Thương ai đơn độc khóc thầm

Năm canh vò võ lệ đầm ướt khăn

Xóa mau cái nạn cấm ngăn

Để anh gặp chị khỏi săn với lùng!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25088','pfr590u9l0a326lhtne7s1e200','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-23 17:00:44','/a305719/mat-thay-tai-nghe-34.html')