Mắt thấy tai nghe

SA ĐÀ SAU TẾT

 

Đầu Xuân lễ lạt xa gần

Hao công, tốn của ngại ngần gì đâu

Đền này, Phủ nọ khấn cầu

Đua nhau mà đến đã lâu chẳng rời

Dị đoan, mê tín quá trời

Ngỡ Thần phù hộ để đời lên hương

E chi khô hạn ruộng nương

Bỏ đấy vào chốn nến hương ước cầu

Tối tăm, mụ mị mới sầu

Hầu đồng, bốc thể trong đầu rối tinh

Qua Tết khối vị giật mình

Gạo tiền đã cạn, gia đình khó khăn

Thế là mặt mũi cứ nhăn

Bởi nghèo xộc đến đói ăn nhiều bà

Ai ơi, "xem bói ra ma"

Chớ nên mê muội để ta khỏi buồn!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25088','ck9j8piljvoic9vmg9rdls8967','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-23 17:23:35','/a305780/mat-thay-tai-nghe-36.html')