Chuyện lớn chuyện nhỏ

TỆ NẠN Ở LÀNG

 

Tệ nạn càng nhiều rõ quá gay

Xóm làng rối loạn suốt lâu nay

Đã trò trộm cắp cùng bao đứa

Lại thói quấy càn với lắm tay

Rượu nốc tràn lan từ chốn ấy

Bạc chơi tới tấp đến nơi này

Về quê bỗng thấy lòng tê tái

Cái xấu phô bày để đắng cay!

 

LAO VÀO CÁI XẤU

 

Tệ nạn gây nhiều nỗi thảm thê

Lạ lùng cứ diễn thấy càng ghê

Mại dâm đứa nọ sao còn máu

Ma túy thằng này lại vẫn phê

Đâu sợ thân tàn mau tới mộ

Không e nhà nát sớm ra đê

Hay gì trò đấy cần mau tránh

Hẳn chẳng còn gì phải tái tê!

 

NHỮNG BÀI THƠ HỌA

 

TỆ NẠN Ở LÀNG

 

Thanh bình đã mất thật là gay

Tệ nạn hoành hành khắp hiện nay

Uống rượu cả ngày sao lắm kẻ

Đánh bài suốt sáng thấy nhiều tay

Không nghề hư hỏng ra từ đấy

Mất ruộng bê tha tự chỗ này

Chất phác hiền ngoan thành...mất dạy

"Văn minh" ngọt ít lại nhiều...cay!

 

XÓM THÔN TIÊU CỰC

 

Xóm thôn tiêu cực cứ...lê thê

Muôn mặt phô bâỳ thật gớm ghê

"Ngáo đá" suốt ngày chưa thấy tỉnh

Sếch xi cả tối vẫn còn...phê

Rượu say dù biết mau ra mộ

Cờ nghiện dẫu hay sớm ngủ đê

Như thể thiên thần lao ngọn lửa

Trai làng sa đọa thấy buồn tê!

 

LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

 

ĐẠO ĐỨC SUY ĐỒI

 

Trên tham, dưới nhiễu đã phiền thay

Nghèo nước, khổ dân kéo tháng ngày

Đạo đức suy đồi đang thối rữa

Gia phong tàn tạ hỏi còn hay?

Đỏ đen được mất hăng con bạc

Tay trắng không nghề dặt dẹo say

Ruộng đất mất rồi nay bị gậy

Cố cùng đổ đốn tại vì ai?

 

Lê Thành KLAUS

 

RÕ CHUA CAY

 

Xóm làng đất Việt đến hồi gay

Phá nát thuần phong đẹp bấy nay

Đĩ bợm bày ra trông chướng mắt

Bạc bài lấn tới thấy ghê tay

Lọc lừa khuynh đảo bao nơi ấy

Đâm chém tang thương khắp chốn này

Cuộc sống thanh bình thành hỗn loạn

Tiền tài đánh đổi lấy chua cay!

 

NGÔ QUỐC LỘC

Ngô Quốc Lộc

Họa bài TỆ NẠN Ở LÀNG

        RÕ CHUA CAY
Xóm làng đất Việt đến hồi gay 
Phá nát thuần phong đẹp bấy nay 
Đĩ bợm bày ra trông chướng mắt 
Bạc bài nở rộ thấy ghê tay 
Lọc lừa khuynh đảo bao nơi ấy 
Đâm chém tang thương khắp chốn này 
Cuộc sống thanh bình thành hỗn loạn 
Tiền tài đánh đổi lấy chua cay ! 

                    Ngô Quốc Lộc

nguyenlich

Gửi bác Lê Thành

Cám ơn đến bác Lê Thành

Vào trang "góp ý" đã dành cho tôi

Thi ca đâu dễ pha phôi

Hôm nay nối lại hẳn rồi càng hay

Chúc bác nghiên bút hăng say

Dõi về Tiên tổ chung tay ta cùng!

Le Thanh Klaus

ĐẠO ĐỨC SUY ĐỒI

ĐẠO ĐỨC SUY ĐỒI
Trên tham dưới nhiễu đã phiền gay
Nghèo nước khổ dân kéo tháng ngày
Đạo đức suy đồi đang thối rữa
Gia phong tàn tạ hỏi còn hay?

Đỏ đen được mất hăng con bạc
Tay trắng không nghề dặt dẹo say
Ruộng đất mất rồi nay bị gậy
Cố cùng đổ đốn tại vì ai?
Lệ Thành Klaus

Nguyên Lịch

Gửi bác Lê Hưởng

Cảm ơn bác Hưởng nhà mình

Họa bài nhanh nhậy thực tình thấy hay

Nôi dung sát với điều nay

"Khơi trong gạn đục" góp tay ta cùng!

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa với anh Đào Nguyên Lịch

TỆ NẠN Ở LÀNG
 

Thanh bình đã mất thật là gay!

Tệ nạn hoành hành khắp hiện nay

Uống rượu cả ngày sao lắm kẻ

Đánh bài suốt sáng thấy nhiều tay

Không nghề hư hỏng ra từ đấy

Mất ruộng bê tha tự chỗ này

Chất phác hiền ngoan thành…mất dạy

“Văn minh” ngọt ít lại nhiều…cay! 

 

XÓM THÔN TIÊU CỰC ! 
 

Xóm thôn tiêu cực cứ…lê thê

Muôn mặt phô bầy thật gớm ghê

“Ngáo đá” suốt ngày chưa thấy tỉnh

Sếch xy cả tối vẫn còn…phê

Rượu say dù biết mau ra…mộ

Cờ nghiện dẫu hay sớm ngủ…đê

Như thể Thiêu thân lao ngọn lửa

Trai làng sa đọa thấy buồn tê!

 

Lê Trường Hưởng

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25088','rqsipav275m0mic6oacflt82o3','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-23 17:32:35','/a305850/chuyen-lon-chuyen-nho-14.html')