Chuyện lớn chuyện nhỏ

NỖI SỢ RA ĐƯỜNG

 

Ra đường hoảng lắm ông ơi

Mình không cẩn thận tả tơi thân già

Xe máy chúng phóng quá đà

Hung hặng lạng lách nể bà con đâu

Chẳng kiềng Cụ bạc tóc râu

Bảo thì nó chửi rặt câu điên khùng

Iêng hùng xa lộ vẫy vùng

Tóc xanh với đỏ vô cùng gớm ghê

Chúng gây đau đớn tái tê

Vỡ đầu, gẫy cẳng kéo lê ối người

Tự coi mình tựa "con trời"

Ra oai ngổ ngáo hại đời lâu nay

Quân này phải trị thẳng tay

Nếu không tai nạn từ nay vẫn còn!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25088','h34ekr0dj2aispoh0vqpathio0','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-23 17:47:30','/a305877/chuyen-lon-chuyen-nho-15.html')