Chuyện lớn chuyện nhỏ

LAO VÀO MA TÚY

 

Ma túy chuốc vào nỗi đắng cay

Nếu còn mù quáng sẽ càng gay

Nơi đây hút hít bao nhiêu đứa

Chốn nọ chích tiêm biết mấy tay

Hậu họa gây nên mà chẳng tỏ

Tai ương đem tới lại không hay

Cái gương tầy liếp phơi ra đấy

Khốn khổ vô cùng vẫn đắm say!

 

SƯỚNG QUÁ HÓA RỒ

 

Sướng quá cho nên nó hóa rồ

Tối tăm chốn đấy vẫn nhào vô

Mại dâm mê mệt vung bao của

Ma túy quay cuồng vãi lắm đô

Bài bạc máu mê tàn sự nghiệp

Ăn chơi trác táng tuột cơ đồ

Lao vào chỗ chết sao không tỏ

Hãy bỏ ngay đi kẻo xuống mồ!

 

NHỮNG BÀI THƠ HỌA

 

LAO VÀO MA TÚY

 

Nhận vào đủ vị đắng chua cay

Xã hội gia đình thật quá gay

"Ngáo đá" án gây sao lắm kẻ

"Quá liều" mạng mất cũng nhiều tay

Đường quang bước thẳng mà không biết

Bụi rậm đâm quàng cũng chẳng hay

Nhân tính tiêu theo...đường thuốc dẫn

Quên đi tất cả để...mà say!

 

TỪNG BƯỚC RA...MỒ

 

Ăn chơi xả láng thật điên rồ

Dù biết xấu xa vẫn nhảy vô

"Quá trán" phí hoài sao lắm của

"Vung tay" tiêu tốn quá nhiều "Đô"

Lô đê ma túy tiêu nhà cửa

Cá cược men cay mất hết đồ

Vợ bé con thêm không biết sợ

Đang đi từng bước thẳng ra...mồ!

 

LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Nguyên Lịch

Gửi bác Minh Tâm:

Thưa bác Minh Tâm, qua bác Đắc công giúp nên em đã vào được rồi. 

Rất mong bác quay lại thường xuyên với trang Bờ Lốc!

Cám ơn bác là những người cũ của trang mà em rất quý trọng đấy!

Minhtamhp

n.l

Không gửi được đường lin để sang blogs cũ cho N.L

Minhtamhp

Thăm bạn

Nguyên Lịch theo đường này xem vâò được blogs cũ lấy bài không nhé.

http://web.archive.org/web/20150315012146/http://nguyenlich.vnweblogs.com/

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa với anh Đào Nguyên Lịch

LAO VÀO MA TÚY 
 

Nhận vào đủ vị đắng chua cay

Xã hôi gia đình thật quá gay

“Ngáo đá” án gây sao lắm kẻ

“Quá liều” mạng mất cũng nhiều tay

Đường quang bước thẳng mà không biết

Bụi rậm đâm quàng cũng chẳng hay

Nhân tính tiêu theo…đường thuốc dẫn

Quên đi tất cả để mà…say!

 

TỪNG BƯỚC RA…MỒ ! 
 

Ăn chơi xả láng thật điên rồ

Dù biết xấu xa vẫn nhảy vô

“Quá trán” phí hoài sao lắm của

“Vung tay” tiêu tốn quá nhiêu “Đô”

Lô đề ma túy tan nhà cửa

Cá cược men cay mất hết đồ

Vợ bé con thêm không  biết sợ

Đang đi từng bước thẳng ra…mồ!
 

Lê Trường Hưởng

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25088','uumfeiuvmi56ca4d29g0rrmbu1','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-23 17:30:12','/a305914/chuyen-lon-chuyen-nho-16.html')